Kunder och uppdrag

 

Menigo Foodservice

Installation av Lan nät av koppar Cat 6 i Västerås, Karlstad, Årsta och Trondheim. Vi har även installerat datanät och kameranät  till deras nya storlager i Strängnäs, ca 120 dubbla datauttag samt ca 100 uttag för kamrerer.

 

Hyresbostäder i Norrköping

Hösten 2008 fick vi ett stort uppdrag åt Bredbandsbolaget att installera c:a 1500 lgh i Hyresbostäders bestånd i Norrköping. Installationerna var både kopparnät och fibernät. Jobbet pågick till december 2009.

Vi utför även installation, service av bredbandsnät samt service på aktiv utrustning på deras befintliga bredbandsinstallationer.

 

Vasaparken

Hösten 2009 fick vi ett uppdrag åt Bredbandsbolaget att installera c:a 100 lgh i Vasaparkens bostadsbestånd i Linköping. Installationerna var ett kopparnät Cat 6

 

Bredbandsbolaget

Installation av bredbandsnät i ett flertal bostadsrättsföreningar och samfällighetsföreningar. Näten utförda med både kopparkabel och fiberkabel direkt till användarna.

Driftsättningar och underhåll av aktiv utrustning

 

Studentbo i Norrköping

Installation och service av bredbandsnät, service på aktiv utrustning.

 

Tele 2, Norrköping

Installation av switchar mm. för Hyresbostäders bredbandsnät. Installation av fiberkablar i samband med omläggningen av Hyresbostäders nät. Vi har även installerat bostadsrättsföreningar åt Tele2

 

Vermland Invest

Just nu håller vi på med bredbandsinstallationer inom Wemlandsinvests i Karlstad med 430 datauttag .

TK Installation AB